KONTAKTNE ŠTEVILKE

DIREKTOR / MANAGING DIRECTOR

Jure Šporn
jure.sporn@wuerth.si

VODJA RAČUNOVODSTVA / FINANCIAL MANAGER

Andrej Podlesnik
+386 1 530 57 88
andrej.podlesnik@wuerth.si

VODJA SEKTORJA KOMERCIALE / HEAD OF INTERNAL STAFF

Boris Veras
+ 386 1 530 57 86
boris.veras@wuerth.si

CENOVNA POLITIKA, VODJA KLICNEGA CENTRA IN TRGOVIN / PRICE ANALYST, HEAD OF SC1, BO

Tomaž Lučovnik
+ 386 1 530 57 99
tomaz.lucovnik@wuerth.si

ODDELEK ZA KUPCE / CUSTOMER MANAGEMENT DEPARTMENT

Miša Pliberšek
+ 386 1 530 56 73
misa.plibersek@wuerth.si

PRODUKTNI ODDELEK / PRODUCT DEPARTMENT

Miha Flis
+ 386 1 530 56 70
miha.flis@wuerth.si

Tomaž Topolnik
+ 386 1 530 57 93
tomaz.topolnik@wuerth.si

Andrej Kavka
+ 386 1 530 56 74
andrej.kavka@wuerth.si

DIVIZIJSKE VODJE / DIVISION MANAGERS

METAL / METAL
Jure Požaršek

+ 386 40 629 370
jure.pozarsek@wuerth.si

LES / WOOD
Simon Mičič

+ 386 70 799 355
simon.micic@wuerth.si

AVTO / AUTO
Bernard Pevec

+ 386 30 464 746
bernard.pevec@wuerth.si

KADROVSKA SLUŽBA / HR DEPARTMENT

Metka Ivanuša
+ 386 1 530 57 80
metka.ivanusa@wuerth.si

SKLADIŠČE / WAREHOUSE

Boris Šoštarič
+ 386 1 530 57 85
boris.sostaric@wuerth.si

WUERTH TRGOVINA - TRZIN

Brodišče 25
1236 IOC Trzin

Rok Požaršek
+386 1 530 57 92
trgovina@wuerth.si; rok.pozarsek@wuerth.si

WUERTH TRGOVINA - CELJE

Opekarniška cesta 2
3000 Celje

Peter Ribežl
+386 8 205 1860, +386 8 205 1861
trgovina.celje@wuerth.si; peter.ribezl@wuerth.si