POGOJI PRODAJE PREKO INTERNETNE TRGOVINE WUERTH SLOVENIJA D.O.O. 

Podatki o podjetju

Wuerth Slovenija trgovina z montažno opremo, družba z omejeno odgovornostjo

Naslov spletne trgovine: http://eshop.wuerth.si

Pomen izrazov navedenih v teh splošnih pogojih

 1. Prodajalec - Wuerth Slovenija, trgovina z montažno opremo, d.o.o
 2. eshop.wuerth.si. – spletna stran prodajalčeve spletne trgovine.
 3. Kupec - vsaka kvalificirana oseba, ki je po pregledu in izbiri artikla ali storitve opravila registracijo svojih podatkov in artikel ali storitev tudi naročila.
 4. Uporabnik - vsaka oseba, ki obišče spletno stran "eshop.wuerth.si" z namenom nakupa izdelkov ali za pridobitev informacij o posameznih izdelkih.
 5. Uporaba „eshop.wuerth.si“ – dostop do eshop.wuerth.si za pridobitev informacij ali uporabo spletne trgovine
 6. Online nakup ali spletna trgovina – nakup izdelka ali storitve preko "eshop.wuerth.si"
 7. Izdelek/Artikel/Proizvod – en ali več izdelkov/artiklov/proizvodov/ali storitev ponujena na „eshop.wuerth.si“ in ki jo je mogoče kupiti preko spletne trgovine.
 8. Pogodji prodaje – Pogoji preko spletne trgovine Wuerth Slovenija d.o.o. na eshop.wuerth.si.

Splošni pogoji prodaje

 1. Nositelj vseh pravic na spletni strani demo.wuerth.si in eshop.wuerth.si je Prodajalec. Z uporabo storitve spletne trgovine eshop.wuerth.si ter vseh povezanih mest in storitev na wuerth.si velja, da so kupci ves čas seznanjeni s temi prodajnimi pogoji in jih v celoti razumejo in sprejemajo.
 2. Pogoji prodaje veljajo za pravice in obveznosti v zvezi z nakupom izdelkov ali storitev preko spletne trgovine ter pravice in obveznosti, ki izhajajo iz sklenitve pogodb o prodaji na daljavo med kupcem in lastnikom spletne trgovine in se štejejo za sestavni del takšnih pogodb in v zvezi s pogoji ter način naročanja izdelka, cena izdelka, način plačila, garancija, zahtevki in vračila, dostava, varovanje zaupnosti osebnih podatkov in druga vprašanja, povezana z uporabo "eshop.wuerth.si" in spletnim nakupom.
 3. Uporabniki morajo pred nakupom prebrati te pogoje in jih redno preverjati, da so na tekočem z vsemi pravicami in obveznostmi.
 4. Kupec na "eshop.wuerth.si" je lahko le pravna ali fizična oseba kot poklicni kupec, ki kupuje izdelke v okviru svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti, kamor spadajo podjetja, javni zavodi, fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje nekatere dejavnosti kot samostojne in / ali samozaposlene dejavnosti in druge organizacijske oblike. Kupec ne more biti potrošnik v smislu določb zakona o varstvu potrošnikov, to je fizična oseba, ki sklepa zakonito dejavnost ali deluje na trgu zunaj svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za ravnanje v nasprotju s to določbo. Prodajalec ima diskrecijsko pravico v vsakem trenutku onemogočiti kupčevo spletno trgovino, če sumi, da kupec ni pravna oseba.
 5. Kupoprodajna pogodba med kupcem in prodajalcem je sklenjena v trenutku potrditve naročila določenega izdelka.
 6. Preko "eshop.wuerth.si" je mogoče kupiti izdelke izključno na območju Slovenije, kar pomeni dostavo kupljenih izdelkov samo na območju Slovenije.
 7. Uporabniki "eshop.wuerth.si" so dolžni ob izpolnjevanju registracijskega obrazca posredovati natančne, veljavne in popolne osebne podatke, nasprotno dejanje pa prodajalca pooblasti, da uporabniku kadarkoli zavrne delni ali polni dostop do storitev, ki jih ponuja "eshop.wuerth. si"
 8. Prodajalec je pooblaščen, da brez predhodnega obvestila spremeni vsebino teh splošnih pogojev, paleto izdelkov, cene, druge podatke, povezane s spletno trgovino, kot tudi vse druge vsebine "eshop.wuerth.si", zato so uporabniki "eshop.wuerth.si" dolžni vsakič, ko obiščetjo spletno mesto pregledati njegovo vsebino. Če tega ne storite, prodajalca razrešite kakršne koli odgovornosti. Te spremembe začnejo veljati z objavo na spletnem mestu eshop.wuerth.si.
 9. Prodajalec je ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki lahko nastane na napravah, ki omogočajo dostop do "eshop.wuerth.si" in podatkov, shranjenih na napravah, kadar uporabljate "eshop.wuerth.si", če izvirajo iz nezakonitih dejanj tretjih oseb, računalniških virusov. itd. in druge primere, za katere prodajalec ni odgovoren. Prodajalec tudi v primeru okoliščin, ki preprečujejo uporabo "eshop.wuerth.si", ne prevzema odgovornosti.
 10. Prodajalec ne odgovarja za možne napake pri informacijah in vsebinah, ki jih vsebuje “eshop.wuerth.si”. Prodajalec si pridržuje pravico do napak v opisu in sliki izdelkov, ki so postavljeni v skladu s podatki proizvajalca izdelka.
 11. Prodajalec v spletno stran v dobri veri postavi vso dokumentacijo, fotografije in besedila, da kupcu olajša nakup. Prodajalec ne jamči, da se fotografije izdelka popolnoma ujemajo z videzom samega izdelka. Prodajalec ne odgovarja za morebitne nenamerne napake v opisu izdelka. Med dejanskim izdelkom in fotografijo izdelka in izdelkom, opisanim na tem spletnem mestu, so možna odstopanja, če proizvajalec spremeni katero koli funkcijo ali vsebino izdelka. Vsi opisi se redno in temeljito preverjajo.

Spletna trgovina - sklepanje pogodbe

 1. Spletni nakup se lahko opravi le, če se kupec registrira na določenem mestu na naslovu "eshop.wuerth.si". Kupec je pri izpolnjevanju registracijskega obrazca dolžan navesti natančne, veljavne in popolne podatke. Ti pogoji in določeni prodajni pogoji, označeni z informacijami o določenih izdelkih, predstavljajo ponudbo prodajalca za sklenitev pogodbe, uporabnik pa sprejme z registracijo, potrditvijo naročila ali drugače določenimi s temi pogoji, ki velja za sklenjeno pogodbo med kupcem in prodajalcem, in glede na prodajne pogoje, določene v teh prodajnih pogojih.
 2. Predmet in komercialni namen pogodbe je nakup in prodaja izbranega izdelka in / ali zagotavljanje določene storitve prek spletne trgovine "eshop.wuerth.si" po ugodni ceni za ta izdelek ali storitev. Pogodba je sklenjena s pomočjo komunikacije na daljavo (pogodba, sklenjena na daljavo) v trenutku potrditve naročila.
 3. Kupec je pooblaščen, da izbere možnost, da ga Prodajalec seznani z novimi izdelki, izdelki v akciji ipd. (newsletter). Po uspešno zaključeni registraciji (vsi zahtevani podatki pravilno izpolnjeni) bo na kupčevo e-pošto poslano obvestilo o uspešni registraciji.
 4. Izdelki, ki jih je mogoče kupiti, se oglašujejo na spletnem mestu eshop.wuerth.si. Vsak izdelek ima specifikacijo izdelka in podatke o ceni. Cena in pogoji dostave so navedeni pod naslovom "Načini dostave".
 5. Izbira želenega izdelka se izvede tako, da ga shranite v »košarico« s klikom na povezavo »Košarica«. Če kupec kupi izdelek, ki je bil medtem prodan, bo prodajalec s kupcem stopil v stik, da bi se dogovoril o nadaljnjem postopku (vračilo, nakup drugega izdelka ali dostava istega izdelka, ko ga prodajalec pridobi od svojih dobaviteljev). Prodajalec, razen zgoraj omenjene obveznosti, v opisanem primeru kupcu v nobenem primeru ne odgovarja.
 6. "Košarica" vsebuje vse izdelke, ki jih je Kupec izbral za nakup skupaj s ceno izdelka in ceno pošiljanja ter skupno ceno (z DDV). Če kupec želi nadaljevati z nakupom, izbere povezavo "Izvršitev naročila" in sistem ga nato samodejno vodi na stran "Izvršitev naročila", kjer je treba potrditi podatke, ki jih je kupec predložil ob registraciji in naslov za dostavo.
 7. Po zaključku zgornjih korakov spletne trgovine in izbiri »Oddaj naročilo« ter sprejetju prodajnih pogojev na strani »Izvršitev naročila« sistem samodejno pošlje naročilo v sistem in na izbran elektronski naslov pošlje potrdilo naročila, ki vsebuje številko naročila, seznam izbranih izdelkov s ceno ter podatke o kupcu in brzplačno številko, prek katere lahko kupec dobi vse potrebne informacije. 
 8. Kupec s klikom na "Oddaj naročilo" potrdi naročilo, s katerim je sklenil pogodbo med kupcem in prodajalcem.

Cena

 1. Cene izdelkov in storitev v e-trgovini so veleprodajne. Cene izdelkov, storitev in cene pošiljanja so izražene v evrih (€) brez DDV, ki se obračuna ob nakupu.
 2. Prodajalec je pooblaščen za spreminjanje cen brez predhodnega obvestila, saj je pooblaščen, da brez predhodnega obvestila spreminja cene izključno za spletno poslovanje. Prodajalec je pooblaščen, da kadar koli določi popuste, dnevne ali tedenske akcije, akcije za posamezni izdelek, skupino izdelkov in / ali za vse izdelke. Zgoraj omenjene ugodnosti so lahko na voljo izključno le pri spletne nakupovanju, kar bo kupcu navedeno pred nakupom.
 3. Ne glede na predhodno določbo teh Splošnih pogojev bo vso naročeno blago dostavljeno po cenah, ki so veljale v času oddaje ponudbe.

Plačilo

 1. Kupec lahko kupljene izdelke plača z bančnim nakazilom ali določenimi kreditnimi in debetnimi karticami.
 2. Plačilo z bančnim nakazilom se izvede na bančni račun prodajalca
  UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. IBAN: SI56 2900 0005 5643 616
 3. Plačilo se smatra kot dokončano v trenutku nakazila na bančni račun prodajalca.

Garancija in servis

 1. Kupec za vsak kupljeni izdelek v spletni trgovini uveljavlja pravice iz garancije z garancijskem listom določenega izdelka, ki ga kupec prejme skupaj s kupljenim izdelkom.
 2. Informacije o pooblaščenih serviserjih kupljenega izdelka so na garancijskem listu, ki ga kupec prejme skupaj s kupljenim Izdelkom.
 3. Ko kupec uveljavlja pravice iz garancijskega lista, ki so v skladu z garancijskimi pogoji, pošlje zahtevo po garancijskem popravilu na navedeni elektronski naslov/ali dopis poslan na sedež podjetja Prodajalca. Kupec bo nato s strani prodajalca kontaktirano nadaljnjem postopku.

Dostava

 1. Izdelki, kupljeni v spletni trgovini, bodo kupcu dostavljeni v enem do treh delovnih dneh, pod pogojem, da bodo potrjena naročila prejeta do 12. ure od ponedeljka do petka, računajoč od dneva potrditve naročila. Če želi kupec urediti točen datum dostave, mora pravočasno omeniti pod naslovom OPOMBA, da bo lahko prodajalec zahtevo prenesel dostavni službi. Ko je pošiljka enkrat pripravljena, je kupec o statusu svoje pošijke obveščen preko elektronskega naslova.
 2. Dostavo uredi prodajalec preko dostavne službe. Dostava se izvede do vhoda v stanovanjski ali poslovni objekt želenega naslova. Če gre za stanovanjsko stavbo, dobavitelj ni dolžan prevažati blaga do tal, kjer se nahaja kupec, temveč do vhoda v stavbo.
 3. V primeru, da prodajalec kupcu ni zmožen izdati kupljenega izdelka v dogovorjenem roku, ga o tem obvesti, da se dogovori o novem roku dobave. Kupec je v tem primeru upravičen tudi do odpovedi pogodbe.
 4. Kupec je ob prevzemu dobavljenega izdelka dolžan takoj količinsko in kakovostno pregledati dostavljeni izdelek in v primeru vidne škode ima pravico zavrniti prevzem in zahtevati dostavo nepoškodovanega izdelka ali v primeru manjšega števila izdelkov od kupljenih zahtevati dostavo preostalega števila izdelkov.
 5. V primeru skritih napak mora kupec prodajalcu takoj ob odkritju skrite napake na blagu, poslati pisno reklamacijo. To pravico kupec izgubi po enem mesecu od dneva dostave. Prodajalec je v primerih pravočasne pisne pritožbe zaradi skrite napake kupcu na svoje stroške dolžan dostaviti pravilno količino blaga, ki ustreza številki, navedeni v pritožbi, v 15 dneh od prejema pisne reklamacije.
 6. V primerih, ko se kupcu dostavi izdelek, ki je drugačen od kupljenega, ima slednji pravico do dostave naročenega izdelka, če to ni mogoče, ima kupec pravico do povračila plačane cene izdelka, če je bilo plačilo izvedeno vnaprej. Upravičen je tudi do povračila stroškov pošiljanja io stroškov vračila izdelka. Napačno dostavljen izdelek je dolžan vrniti.
 7. Kupec ob dostavi kupljenega izdelka prejme vse dokumente, ki so priloženi izdelku (uporabniški priročnik, garancijski list), račun in potrdilo o prejemu pošiljke, ki ga je dolžan podpisati. Podpis ob potrditvi prejema pošiljke pomeni, da je bil izdelek prevzet brez vidne škode in v obsegu, ki je bil naročen.
 8. Dostavne cene so navedene na „eshop.wuerth.si“ in ne vsebujejo DDV.
 9. Dostava poteka izključno na območju Slovenije.

Zaščita osebnih podatkov

 1. Prodajalec osebne podatke kupcev zbira samo v obsegu, ki je potreben za izpolnitev prodajalčevih obveznosti, obveščanje o novih in promocijskih izdelkih ter dostavo promocijskih materialov preko dostavne pošte ali drugih medijev, izboljšanje odnosov s kupci in preverjanje drugih informacij, potrebnih za spletno nakupovanje.
 2. Prodajalec se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupca v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo dal na voljo tretjim osebam brez kupčevega soglasja (razen podatkov, potrebnih za dostavo kupljenega izdelka poslovnim partnerjem). Primeri, v katerih je Prodajalec dolžan predložiti ali dovoliti dostop do osebnih podatkov kupcev v skladu z zakonom, so izvzeti iz tega.
 3. Kupec ima pravico zahtevati dodajanje, popravljanje ali spreminjanje osebnih podatkov, pa tudi njihov izbris.

Izjava o piškotkih (Cookie policy)

 1. Da strani "eshop.wuerth.si" delujejo pravilno, morajo na uporabnikov računalnik shraniti majhno količino informacij (piškotki). V skladu z zakonskimi predpisi Wuerth Slovenija d.o.o., preden shrani piškotek kupca o tem obvesti in ga vpraša, če se s tem strinja. Z uporabo spletnega mesta "eshop.wuerth.si" se kupec strinja z uporabo piškotka.
 2. Kupec z vklopom/ izklopom piškotkov odloči, ali bo dovolil shranjevanje piškotkov na svojem računalniku. Nastavitve piškotkov lahko nadzirate in konfigurirate v spletnem brskalniku, ki ga uporabljate za brskanje po spletnih straneh. Če kupec onemogoči piškotke, spletno mesto morda ne bo moglo uporabljati nekaterih funkcij, ki jih ponuja spletna trgovina.

Ostale odredbe

 1. Prodajalec daje strankam pravico do uporabe vseh storitev na "eshop.wuerth.si" za osebno uporabo, v nekomercialne namene. Spreminjanje vsebine na "eshop.wuerth.si" v kakršni koli obliki je prepovedano, prav tako kopiranje, javno izvajanje itd. Uporaba katere koli vsebine eshop.wuerth.si na drugih spletnih mestih je prepovedana.
 2. Prodajalec si pridržuje pravico do odobritve pravic za objavo kakršnega koli gradiva, delov "eshop.wuerth.si" tretji osebi samo v primeru pogodbe, ki ureja pravice in obveznosti prodajalca in tretje osebe, ki podatke objavi.
 3. Prodajalec pri nakupu katerega koli izdelka, za katerega veljajo avtorske pravice ali pravice intelektualne lastnine, ne daje dodatnih pravic uporabe in objave, razen izrecno odobri pravico ali dovoljenje proizvajalca / distributerja izdelka.
 4. Ko "eshop.wuerth.si" nudi povezave do drugih spletnih strani tretjih oseb, se kupec strinja, da povezave niso v lasti prodajalca in da ti prodajni pogoji v primeru uporabe ustreznih spletnih strani ne veljajo za prodajalca in kupca. Prodajalec tega spletnega mesta ne nadzoruje in ne prevzema nobene odgovornosti za nobeno od njih ali njihovo vsebino. Obisk teh spletnih mest je v celoti na lastno odgovornost kupca in prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti.
 5. Čeprav se prodajalec po svojih najboljših močeh trudi, da bi bili vsi objavljeni podatki o izdelku točni, obstaja možnost da informacije o izdelku niso posodobljene ali točne. V tem primeru bo prodajalec obvestil kupca, ki je naročil naročilo, kupec pa ima nato pravico ostati pri svojem naročilu ali ga spremeniti. Fotografije z izdelki so namenjene le lažji predstavi o izgledu izdelka.
 6. Prodajalec si pridržuje pravico do objavljanja vsebine v angleščini, če:
  a)  gre za ime izdelka, njegove dele ali funkcije v angleščini
  b)  gre za izraze v angleškem jeziku, so v slovenskem jeziku splošno sprejeti
  c) obstaja možnost, da pomembnih informacij ne bo mogoče dovolj natančno prevesti v slovenski jezik, ne da bi pri tem izgubili namen in pomen besede

Kontakt

Za vse informacije, pohvale, pripombe, pritožbe, reklamacije in podobne zadeve se lahko obrnete na naslov:

WUERTH, d.o.o, Trzin, Slovenija
Brodišče 25
1236 IOC Trzin
T: (01) 530 57 80
F: (01) 530 57 90
info@wuerth.si