V kolikor uporabljate kemično-tehnične izdelke, se boste slej ko prej srečali z vprašanjem upravljanja z nevarnimi snovmi in s tem povezano varnostno listino. Varnostna listina je dokument, ki vsebuje varnostne podatke o določeni snovi oziroma kemikaliji. Podaja podatke o istovetenju snovi, nevarnih lastnostih, ukrepih ob požaru, nevarnosti za zdravje, skladiščenju in ravnanju s snovjo. Predstavlja pomembne informacije za osebje, ki prihajajo v stik z dotično snovjo (npr.: delavci v obratih, kjer se snov uporablja) in za zdravstveno osebje, ki oskrbi posameznika, če je prišlo do nevarnih zdravstvenih stanj zaradi vpliva te snovi.


Wuerth Slovenija d.o.o. svojim kupcem nudi enostaven in pregleden sistem, kjer si lahko sami poiščejo Varnostno listino za določen kemično-tehnični izdelek.
S KLIKOM NA SLIKO ALI NA TO POVEZAVO se vam odpre novo okno, kjer si lahko ogledate in shranite Varnostne listine izdelkov, katere dobavljamo na tržišče RS. V iskalno polje enostavno vpišete Würth Art.-Št. (Primer: Art.Št.: 0893106) in kliknete "Išči".